Bemutatkozás

Termékeink

Szolgáltatásaink

Tanácsok

Partnereink

Aktuális akcióink

Galéria

Üzleteink, elérhetőségeink


Általános információk
Támogatói okirat
Fotók

Általános információk:

Fejlesztés célja: az új szolgáltatás piacra vitelének eredményeként a kft. működésének stabilizálása, növekvő piaci részesedés, versenyképesség, munkahelymegtartás, a településen és annak vonzáskörzetében élők életminőségének javítása.
Fejlesztésünk indoka: versenytársak megjelenése, továbbá az év első felében tapasztalható kereslet csökkenés Jelenleg csak hagyományos szemüvegkeretbe tudunk lencsét csiszolni az elavult gépparkunk miatt, kunhegyesi telephelyünkön még azt sem. A projekt keretében beszerzendő 2 db HUVITZ csiszolórendszer segítségével a szakképzett látszerészeink a hagyományos valamint damilos és fúrt keretekbe is képesek szemüveglencsét becsiszolni telephelyünkön. A szemüveg vállalási idő is sokkal rövidebb lesz, mert ezután már a helyszínen is el tudjuk készíteni a vállalt szemüvegeket.

A kedvezményezett neve: Marady Optika Kft.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.2-15-2015-00335
A projekt címe: Marady Optika eszközfejlesztése
Az elszámolható költség: 30.300.000 Ft
Az szerződött támogatás összege: 21.210.000 Ft
A támogatás mértéke: 70%
A projekt megvalósulásának kezdete: 2016.03.17.
A projekt megvalósítás fizikai befejezése: 2016.05.02.

Támogatói okirat:

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató által 2015. június 9-én kiadott „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása ” c. felhívása alapján a(z) MARADY OPTIKA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kedvezményezett
Székhely: 5310 Kisújszállás, Piac u. 2
Cégjegyzékszám/vállalkozói igazolvány száma: 16-09-005889
Adószám/adóazonosító jel: 11955849-2-16
2015.07.09. napon támogatási kérelmet nyújtott be.
A Projekt címe: „Marady Optika eszközfejlesztése”.
Értesítem, hogy a Támogató a(z) „Marady Optika eszközfejlesztése” című GINOP-1.2.2-15-2015-00335 azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak minősítette.
A Kedvezményezett által az egyeztetéseket követően benyújtott támogatási kérelem adatlap alapján a Támogató támogatói okiratban foglalva a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:
A támogatás tárgya a(z) „Marady Optika eszközfejlesztése” című, a támogatási kérelem adatlapban és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.
A Kedvezményezett 21 210 000 Ft, azaz huszonegymillió-kétszáztízezer Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2015.09.14.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2015.09.14.
A Projekt fizikai befejezésének határideje: 2016.05.31.
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.
A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység az Okiratban és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának az utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, de legkésőbb 2018. szeptember 30. A két időpont közül a korábbi az irányadó.
A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatás intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású projektek esetében a projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok irányító hatóság által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.
A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.
A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha az Okiratban a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a projektmegvalósítás befejezettnek tekinthető. Ha az Okirat a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.
Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín/helyszínek alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen/helyeken fenntartja/üzemelteti:
Helyszín jellege Irányítószám HelységUtcaHázszámHelyrajzi szám
Fő megvalósítási helyszín 5340 Kunhegyes Ady Endre 12/5 431
A Projekt kezdetétől a projekt befejezésig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 30 300 000 Ft, azaz harmincmillió-háromszázezer forint.
A Támogatás intenzitása: 70%

Fotók: